Laika -Herder kruising

Opgenomen op Niet gekend

Naam: Laika
Ras: Herder kruising
Geslacht:      teef
Geboortedatum 2019-04-06

Laika is een vrolijke herder eens ze je vertrouwt. In het begin moet ze wennen aan iemand nieuws. Ze kan geplaatst worden bij kinderen 12+.Ze is en blijft natuurlijk een herdershond dus een evenwicht tussen rust en mentale en fysieke stimulans is zeer belangrijk.