Sponsor worden

GIFTEN:

Giften voor Dierenasiel #VANRSL fiscaal aftrekbaar!

De vzw Dierenasiel Regio Roeselare is voor haar werking in grote mate afhankelijk van de financiële steun die het krijgt van dierenvrienden. Voor die gulle schenkers is er goed nieuws: vanaf nu zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar! Dit geldt ook voor alle giften gedaan in 2019.

De vzw Dierenasiel Regio Roeselare werd opgericht in 2017 en bestaat uit een samenwerking van Buurt & Co, VIVES en Stad Roeselare. Jaarlijks krijgen bijna 600 honden en katten een tijdelijk onderdak in het dierenasiel dat voorlopig nog gelegen is in de Oude Stadenstraat in Roeselare. Voor elk van hen wordt zo snel mogelijk een nieuwe, goede thuis gezocht.

Dierenvrienden konden uiteraard al langer giften en schenkingen doen aan het dierenasiel om de werking te steunen. Nu echter zijn deze giften ook fiscaal aftrekbaar. Daarvoor zal het dierenasiel fiscale attesten afleveren aan de gulle schenkers. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo heeft men recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift en dit onder volgende voorwaarden:

-     de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging,

-     de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,

-     de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt

-    de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),

-     de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Met deze giften en schenkingen wil de vzw Dierenasiel Regio Roeselare een spaarpotje aanleggen voor de bouw en uitbating van een nieuw regionaal dierenasiel. Het bestaande dierenasiel moet ten laatste in 2028 de deuren sluiten omwille van een ten einde lopende milieuvergunning. Daarnaast is het gebouw ook niet langer conform de strenger geworden wetgeving en kampt het met een capaciteitstekort.  

Ondertussen moet uiteraard ook het bestaande dierenasiel draaiende blijven en goed uitgebaat kunnen worden. Vier vaste medewerkers en tal van vrijwilligers zijn er dagelijks in de weer om de dieren de beste zorgen te kunnen geven.     

Heb jij ook een hart voor dieren en wil je graag zelf je steentje bijdragen?

Dat kan heel eenvoudig: je stort op rekeningnummer BE60 7370 5114 1170 met vermelding van ‘Schenking dierenasiel – jouw naam – jouw adres – jouw telefoonnummer’. Op die manier kan het dierenasiel je vlot bereiken.

Heb je nog bijkomende vragen, stel ze gerust via coordinator@dierenasielroeselare.be


MATERIËLE GIFTEN:
Dekens, hokjes, manden, leibanden, wasmiddel, ... zijn steeds meer dan welkom.

Katten- en hondenvoer kunnen we altijd gebruiken.


WORD LID:
Een lidkaart van ons dierenasiel kost 20€.  Daarvoor wordt je steeds uitgenodigd op onze evenementen en ontvang je vanaf 2020 ons driemaandelijks krantje met alle weetjes en nieuwtjes van ons dierenasiel.  Neem contact op voor meer info!

METER-EN PETERSCHAP:
Met een maandelijkse gift vanaf 10€ verwerf je het peter-of meterschap van een kennel of kattenruimte.  Dan krijg je telkens de updates van welke honden of poezen er in deze verblijven wonen en hoe hun verhaal verder gaat.  Je naam wordt dan op deze ruimte geplaatst.
Neem contact op voor meer info!

Mensen met een hart voor dieren en voor de toekomst van het dierenasiel regio Roeselare kunnen het dierenasiel ook opnemen in hun testament.  Info daarover kan je bekomen bij info@dierenasielroeselare.be